Mensen met een Missie – Week Nederlands Missionaris

Het nieuwste boekje van de Week Nederlandse Missionaris is zojuist verschenen. In ‘Ik doe mijn deel’ leest u het verhaal van twee Nederlandse missionarissen die hun leven hebben verbonden met die van de landloze boeren in het Noordoosten van Brazilië, een van de armste regio’s van dit grote land in Latijns-Amerika.

In Brazilië zijn nog steeds meer dan honderd Nederlandse missionarissen aan het werk. Je vindt hen in de favela’s van Rio de Janeiro en São Paulo waar de armen wonen. En in dorpen en gehuchten waar kleine boeren het onderspit dreigen te delven in de harde strijd om het bestaan. Twee van deze missionarissen komen in het nieuwe WNM-boekje ‘Ik doe mijn deel’ aan het woord: Jan-Joris Rietveld en Carlos Mesters.Het boekje ‘Ik doe mijn deel’ is te bestellen via www.weeknederlandsemissionaris.nl
De opbrengst van het boekje komt ten goede aan de Week Nederlandse Missionaris.

Bestellen

Week Nederlandse Missionaris
De Week Nederlandse Missionaris voert ieder jaar tussen Hemelvaart en Pinksteren campagne voor het werk en welzijn van Nederlandse missionarissen en missionair werkers. Dit jaar loopt de pinksteractie van 2 t/m 13 juni en staat Brazilië centraal, onder het thema ‘Achter het masker van Brazilië’.