Vieren met Mgr. Eijk

Zondag 16 december 2012, de 3de Zondag van de Advent mochten we kardinaal Eijk welkom heten in Joppe om samen met hem de Heilige Mis te vieren.

Het was een mooie viering waarin we samen hebben kunnen bidden en zingen. We lazen uit het evangelie Lucas 3,10-18 waarin Johannes de Doper de blijde boodschap verkondigde opdat we uitzien naar de geboorte van Jezus Christus. Johannes de Doper die de mens van toen en nu inspireert om het vlammetje in ieder van ons brandend te houden.

Na de viering hebben we de kardinaal de hand kunnen drukken en samen gezellig koffie gedronken en heerlijk gepraat.

We kunnen terugzien op een hartelijk en warm samenzijn.