Mis- en gebedsintenties januari 2014

kaarsje aanstekenZondag 5 januari

Overl. ouders Jansen- Gabriél, Franciscus Ignatius Maria van Haaren, Johannes Michel Anthonius van den Berg,  Overl. ouders Haarman-Haarman, Ferdinand Geene, Divera Maria Peters-Kenter, Karel Ketterings

Zondag  12 januari 

Hein Huis in ‘tVeld, Bennie Hakvoort, Paula Haarman-ten Have, Hendrikus Wilhelmus ten Broek, Jan de Baar, Lev. en overl. fam. Nijenhuis- Streppel, Johannes Wilhelmus Dashorst, Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Ferdinand Geene, Divera Maria Peters-Kenter, Karel Ketterings

Zaterdag 18 januari 

Jan de Baar, Johannes Michel Anthonius van den Berg, Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Lev. en overl. fam. Koers-Stoer, Albertus Rutgers, Lev. en overl.fam.Oosterwegel- Jansen, Divera Maria Peters-Kenter, Karel Ketterings

Zondag  26 januari 

Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Overl. ouders van Putten- Jurna, Johannes Hendrikus Teunissen, Pasror van ’t End, Lev. en overl. fam. Klunder, Divera Maria Peters-Kenter, Karel Ketterings

Wat is een Misintentie?

De H. Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer:
“Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.
Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie. Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (een bepaald bedrag) te geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de parochie en priester te helpen in hun onderhoud. In Nederland gaat het geld van de intenties naar de parochie, die daarvan de priester betaalt, het kerkgebouw onderhoudt, verwarmt, enz.
Het belangrijkste wat wij kunnen offeren is niet ons geld, maar als wij onszelf, onze tegenslagen, ziekte, pijn, inzet, vruchten van ons werk verenigen met het offer van de Heer.
Al in de oudheid beseften de Christenen dat zij ook materieel mede verantwoordelijk waren voor de Kerk. Men bracht gaven mee naar de Eucharistie. Later is dat vereenvoudigd tot de collecte.

Opgave

U kunt mis- en gebedsintenties opgeven bij het secretariaat.  De intenties worden afgekondigd tijdens de vieringen en afgedrukt in de e-nieuwsbrief waarop u zich via internet (www.rkkerkjoppe.nl) kunt abonneren.