Mis- en gebedsintenties februari 2014

kaarsje aanstekenZondag 2 februari

Hein Huis in ‘t Veld, Jan de Baar, Paula Haarman-ten Have, Hendrikus Wilhelmus ten Broek, Lev. en overl.fam. Jansen-Jansen, Albertus Rutgers, Johannes Michel Anthonius van den Berg, Overl ouders jansen- Gabriél, Overl. fam. Schiphorst-Brinkhof, Divera Maria Peters-Kenter, Karel Ketterings

Zondag 9 februari

Fraciscus Ignatius Maria van Haaren, Lev. en overl. fam. Nijenhuis –Streppel, Lev. en overl.fam. Oosterwegel- Jansen, Lev. en overl. fam. Klunder, Pastor van ‘t End, Divera Maria Peters-Kenter, Karel Ketterings

Zaterdag 15 februari  

Lev. enoverl. fam.Hakvoort-Aarnink, Lev. en overl. fam. Koers-Stoer, Geert van der Linde, Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Johannes Michel Anthonius van den Berg, Pauline de Veer Barones van Voorst tot Voorst, Divera Maria Peters-Kenter, Karel Ketterings

Zondag 23 februari

Bennie Hakvoort, Johannes Hendrikus Teunissen, Overl. ouders Bot-Beemster, Ceciel Bot, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Divera Maria Peters-Kenter, Karel Ketterings

Wat is een Misintentie?

De H. Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer:
“Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.
Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie. Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (een bepaald bedrag) te geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de parochie en priester te helpen in hun onderhoud. In Nederland gaat het geld van de intenties naar de parochie, die daarvan de priester betaalt, het kerkgebouw onderhoudt, verwarmt, enz.
Het belangrijkste wat wij kunnen offeren is niet ons geld, maar als wij onszelf, onze tegenslagen, ziekte, pijn, inzet, vruchten van ons werk verenigen met het offer van de Heer.
Al in de oudheid beseften de Christenen dat zij ook materieel mede verantwoordelijk waren voor de Kerk. Men bracht gaven mee naar de Eucharistie. Later is dat vereenvoudigd tot de collecte.

Opgave

U kunt mis- en gebedsintenties opgeven bij het secretariaat.  De intenties worden afgekondigd tijdens de vieringen en afgedrukt in de e-nieuwsbrief waarop u zich via internet (www.rkkerkjoppe.nl) kunt abonneren.