Mis- en gebedsintenties april 2014

kaarsje aanstekenZondag 6 april 9.30 uur: Familieviering [W.C.V.].
Overl.  ouders Jansen- Gabriél, Franciscus Ignatius Maria van Haaren, Tonia Stoelinga-Schenk, Pauline de Veer Barones van Voorst tot Voorst, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Cornelis Theodorus Haagen, Marie Haarman- Logtenberg, Monique Jutte-Westendorp, Martinus Petrus Kimenai, Wilhelmus Antonius Beulink

Zondag 13 april 9.30 uur: H.Mis
Jan de Baar, Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Overl. fam. Schiphorst- Brinkhof, Paula Haarman ten Have, Lev. en overl. fam. Nijenhuis-Streppel, Lev. en overl. fam. Oosterwegel-Jansen, Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Johannes Michel Anthonius van den Berg, Jaargetijde Elisabeth Johanna van Wiggen, Cornelis Theodorus Haagen, Marie Haarman- Logtenberg, Monique  Jutte-Westendorp, Martinus Petrus Kimenai, Wilhelmus Antonius Beulink

Zondag 20 april (Eerste Paasdag) 9.30 uur:  H.Mis
Lev. enoverl. fam.Hakvoort-Aarnink, Lev. en overl.fam. Koers-Stoer, Lev. en overl. fam. Hakvoort –Oostewechel, Geert van der Linde, Hein Huis in ’t Veld, Jan de Baar, Johannes Hendrikus Teunissen, Gerard Brouwer, Albertus Rutgers, Overl. ouders Jansen-Gabriél, Bennie Hakvoort, Cornelis Theodorus Haagen, Marie Haarman- Logtenberg, Monique  Jutte-Westendorp, Martinus Petrus Kimenai, Wilhelmus Antonius Beulink

Zondag 27 april 9.30 uur:  H.Mis
Overl. ouders Bot-Beemster, Ceciel Bot, Jan de Baar, Bijzondere intentie, Johannes Michel Anthonius van den Berg, Pastor van t End, Marie Haarman- Logtenberg, Monique  Jutte-Westendorp, Martinus Petrus Kimenai, Wilhelmus Antonius Beulink

 

Wat is een Misintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer:

“Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie. Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (een bepaald bedrag) te geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de parochie en priester te helpen in hun onderhoud. In Nederland gaat het geld van de intenties naar de parochie, die daarvan de priester betaalt, het kerkgebouw onderhoudt, verwarmt, enz.
Het belangrijkste wat wij kunnen offeren is niet ons geld, maar als wij onszelf, onze tegenslagen, ziekte, pijn, inzet, vruchten van ons werk verenigen met het offer van de Heer.
Al in de oudheid beseften de Christenen dat zij ook materieel mede verantwoordelijk waren voor de Kerk. Men bracht gaven mee naar de Eucharistie. Later is dat vereenvoudigd tot de collecte.

 

Opgave

 

U kunt mis- en gebedsintenties opgeven bij het secretariaat.  De intenties worden afgekondigd tijdens de vieringen en afgedrukt in de e-nieuwsbrief waarop u zich via internet (www.rkkerkjoppe.nl) kunt abonneren.