Mis- en Gebedsintenties augustus 2013

kaarsje aanstekenZondag 4 augustus

Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Overl. Ouders Wilhelmus Gerardus Bernardus Hulleman en Theodora Johanna Maria Hulleman-Berns, Gerard Brouwer, Josephina Johanna Maria Jansen-Gabriël, Matilda Petronella Kloostra –Rademakers, Robert Willem Maarten Nuver, Jacqueline Schuttelaar-Hoffschulte

Zondag 11 augustus

Fraciscus Ignatius Maria van Haaren, Albertus Rutgers, Overl. Ouders Bot- Beemster, Ceciel Bot, Bennie Hakvoort, Hein Huis in t Veld, Jan de Baar, Lev. en overl. fam. Nijenhuis –Streppel, Lev. en overl.fam. Oosterwegel- Jansen, Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Johannes Michel Anthonius van den Berg, Matilda Petronella Kloostra –Rademakers, Robert Willem Maarten Nuver, Jacqueline Schuttelaar-Hoffschulte

Zondag 18 augustus

Lev. enoverl. fam.Hakvoort-Aarnink, Pastor van t End, Lev. en overl.fam. Koers-Stoer, Geert van der Linde, Hein Huis in t Veld, Jaargetijde Paula Haarman-ten Have, Jan de Baar, Johannes Hendrikus Teunissen, Matilda Petronella Kloostra –Rademakers, Robert Willem Maarten Nuver, Jacqueline Schuttelaar-Hoffschulte

Zondag 25 augustus 

Lev. en overl. fam. Hakvoort- Oosterwechel, Overl. familie, Overl.ouders van Putten-Jurna, Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Jan Klunder, Lambertus Wilhelmus Groot Koerkamp, Johannes Michiel Anthonius van den Berg, Matilda Petronella Kloostra –Rademakers, Robert Willem Maarten Nuver, Jacqueline Schuttelaar-Hoffschulte

 

Wat is een Misintentie?

De H. Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer:
“Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.
Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie. Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (een bepaald bedrag) te geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de parochie en priester te helpen in hun onderhoud. In Nederland gaat het geld van de intenties naar de parochie, die daarvan de priester betaalt, het kerkgebouw onderhoudt, verwarmt, enz.
Het belangrijkste wat wij kunnen offeren is niet ons geld, maar als wij onszelf, onze tegenslagen, ziekte, pijn, inzet, vruchten van ons werk verenigen met het offer van de Heer.
Al in de oudheid beseften de Christenen dat zij ook materieel mede verantwoordelijk waren voor de Kerk. Men bracht gaven mee naar de Eucharistie. Later is dat vereenvoudigd tot de collecte.

Opgave

U kunt mis- en gebedsintenties opgeven bij het secretariaat.  De intenties worden afgekondigd tijdens de vieringen en afgedrukt in de e-nieuwsbrief waarop u zich via internet (www.rkkerkjoppe.nl) kunt abonneren.