Mis- en Gebedsintenties februari 2013

kaarsje aanstekenZondag 3 februari 

Hein Huis in het Veld; Jan de Baar; Josephina Johanna Maria Jansen –Gabriël; Albertus Rutgers; Franciscus Johannes Peters Sengers; Bennie Hakvoort; Franciscus Ignatius Maria van Haaren; Lev. en overl.fam. Klunder; Johannes Michel Anthonius van den Berg; Anna Josephina Brouwer –van Leusen; Jan Haarman

Zondag 10 februari 

Overl. ouders Bot- Beemster; Ceciel Bot; Lev. en overl. fam. Nijenhuis-Streppel; Lev.en overl. Oosterwegel-Jansen; Anna Josephina Brouwer -van Leusen; Pastoor Sloot; Marie Voskamp

Woensdag 13 februari 

Pastor van t End; Overl. ouders van Putten-Jurna; Jan de Baar; Overl. ouders Wilhelmus Gerardus Bernardus  Hulleman en Theodora Johanna Maria Hulleman-Berns; Lev.en overl. fam. Jansen-Jansen

Zaterdag 16 februari 

Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink; Overleden familie; Lev. en overl. fam. Koers- Stoer; Geert van der Linde; Lev. en overl. fam. Roelofs – Huisman; Pauline de Veer Barones van Voorst tot Voorst; Johannes Michel Anthonius van den Berg; Anna Josephina Brouwer-van Leusen 

Zondag 24 februari 

Hein Huis in t Veld; Paula Haarman – ten Have; Jan de Baar; Johannes Hendrikus Teunissen; Lambertus Wilhelmus Groot Koerkamp; Anna Josephina Brouwer- van Leusen

Wat is een Misintentie?

De H. Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer:
“Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.
Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie. Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (een bepaald bedrag) te geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de parochie en priester te helpen in hun onderhoud. In Nederland gaat het geld van de intenties naar de parochie, die daarvan de priester betaalt, het kerkgebouw onderhoudt, verwarmt, enz.
Het belangrijkste wat wij kunnen offeren is niet ons geld, maar als wij onszelf, onze tegenslagen, ziekte, pijn, inzet, vruchten van ons werk verenigen met het offer van de Heer.
Al in de oudheid beseften de Christenen dat zij ook materieel mede verantwoordelijk waren voor de Kerk. Men bracht gaven mee naar de Eucharistie. Later is dat vereenvoudigd tot de collecte.

Opgave

U kunt gebedsintenties opgeven bij het secretariaat.  De intenties worden afgekondigd tijdens de vieringen en afgedrukt in de e-nieuwsbrief waarop u zich via internet (www.rkkerkjoppe.nl) kunt abonneren.