Mis- en Gebedsintenties januari 2013

kaarsje aansteken

Kaarsje ter intentie

Zondag 6 jan. 2013

Hein Huis in het Veld
Jan de Baar
Josephina Johanna Maria Jansen – Gabriël
Albertus Rutgers
Pastor van t End
Jaargetijde Jan Haarman
Lev. en overl. fam. Nijenhuis – Streppel
Lambertus Wilhelmus Groot Koerkamp
Johannes Michel Anthonius van den Berg
Berendina Theodora Theresia Eekelder – Brinkhof
Franciscus Johannes Peters Sengers
Lambertus Wilhelmus Groot Koerkamp
Anna Josephina Brouwer – van Leusen

Zondag 13 jan. 2013

Franciscus Ignatius Maria van Haaren
Johannes Wilhelmus Dashorst
Overl. ouders Bot – Beemster
Ceciel Bot
Ferdinand Geene
Geert van der Linde
Lev. en overl. fam. Roelofs – Huisman
Bennie Hakvoort
Hein Huis in t Veld
Paula Haarman ten Have
Jan de Baar
Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen
Berendina Theodora Therisa Eekelder – Brinkhof
Franciscus Johannus Peters Sengers
Anna Josephina Brouwer – van Leusen

Zaterdag 19 jan. 2013

Lev. en overl. fam. Hakvoort- Aarnink
Lev. en overl. fam. Oosterwegel-Jansen
Albertus Rutgers
Johannes Michel Anthonius van den Berg
Berendina Theodora Therisa Eekelder-Brinkhof
Franciscus Johannes Peters Sengers
Geert van der Linde
Anna Josephina Brouwer – van Leusen

Zondag 27 jan. 2013

Pastoor Sloot
Marie Voskamp
Overl. ouders Wilhelmus Gerardus Bernardus Hulleman en Theodora
Johanna Maria Hulleman- Berns
Berendina Theodora Therisa Eekelder – Brinkhof
Franciscus Johannes Peters Sengers
Corry Stoelinga
Anna Josephina Brouwer – van Leusen

Wat is een Misintentie?

De H. Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer:
“Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.
Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie. Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (een bepaald bedrag) te geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de parochie en priester te helpen in hun onderhoud. In Nederland gaat het geld van de intenties naar de parochie, die daarvan de priester betaalt, het kerkgebouw onderhoudt, verwarmt, enz.
Het belangrijkste wat wij kunnen offeren is niet ons geld, maar als wij onszelf, onze tegenslagen, ziekte, pijn, inzet, vruchten van ons werk verenigen met het offer van de Heer.
Al in de oudheid beseften de Christenen dat zij ook materieel mede verantwoordelijk waren voor de Kerk. Men bracht gaven mee naar de Eucharistie. Later is dat vereenvoudigd tot de collecte.

Opgave

U kunt gebedsintenties opgeven bij het secretariaat.  De intenties worden afgekondigd tijdens de vieringen en afgedrukt in de e-nieuwsbrief waarop u zich via internet (www.rkkerkjoppe.nl) kunt abonneren. Een gedrukte versie ligt achter in de kerk. Plaatsing in het nieuwe parochieblad gaat vooralsnog niet lukken gezien de ruime tijd tussen aanlevering kopij en druk.