Mis- en Gebedsintenties juni 2013

Gevouwen handenZondag 2 juni. 2013

Josephina Johanna Maria Jansen-Gabriel, Pastor van t End, Overl. ouders Haarman-Haarman, Overl.ouders Wilhelmus Gerardus Bernardus Hulleman en Theodora Johanna Maria Hulleman- Berns, Johannes Anthonius Jozef Scheepmaker, Elisabeth Johanna van Wiggen, Jacoba Johanna Maria Schut- Wienholts, Petrus Franciscus Hendricus van der Poel, Hendrikus Gerhardus Harkema

Zondag 9 juni. 2013

Jan de Baar, Hein Huis in t Veld, Overl. ouders Assink- Fischer, Antoon Aa, Frans Wichers, Paula Haarman- ten Have, Lev. en overl fam. Nijenhuis- Streppel, Lev. en overl. fam. Oosterwegel- Jansen, Lev. en overl. fam. Roelofs- Huisman, Gerard Brouwer, Lev. en overl. fam. Jansen- Jansen, Lambertus Wilhelmus groot Koerkamp, Johannes Michel Anthonius van den Berg, Elisabeth Johanna van Wiggen, Jacoba Johanna Maria Schut- Wienholts, Petrus Franciscus Hendricus van der Poel, Johannes Anthonius Jozef Scheepmaker, Hendrikus Gerhardus Harkema

Zaterdag 15 juni. 2013

Jan de Baar, Uit dankbaarheid bij een 50 jarig huwelijk, Voor de stichter van deze kerk en zijn echtgenote, Frans en Raphaëla van Hövell-Boreel de Mauregnault en al hun afstammelingen en aanverwante familieleden die hier op het kerkhof of elders begraven liggen, Franciscus Ignatius Maria van Haaren, Lev. en overl. fam. Hakvoort- Aarnink, Lev. en overl. fam. Koers- Stoer, Albertus Rutgers, Geert van der Linde, Hein Huis in t Veld, Gerard Brouwer, Johannes Michel Anthonius van den Berg, Elisabeth Johanna van Wiggen, Jacoba Johanna Maria Schut- Wienholts, Petrus Franciscus Hendricus van der Poel, Johannes Anthonius Jozef Scheepmaker, Hendrikus Gerhardus Harkema

Zondag 23 juni. 2013

Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Bennie Hakvoort, Johannes Hendrikus Teunissen, Overl. ouders Bot- Beemster, Ceciel Bot, Gerard Brouwer, Elisabeth Johanna van Wiggen, Jacoba Johanna Maria Schut- Wienholts, Petrus Franciscus Hendricus van der Poel, Johannes Anthonius Jozef Scheepmaker, Hendrikus Gerhardus Harkema

Zondag 30 juni 2013

Anthonius Wolters, Overl. ouders van Putten- Jurna, Ferdnand Geene, Overl. familie, Johannes Michel Anthonius van den Berg, Elisabeth Johanna van Wiggen, Jacoba Johanna Maria Schut- Wienholts, Petrus Franciscus Hendricus van der Poel, Johannes Anthonius Jozef Scheepmaker, Hendrikus Gerhardus Harkema

Wat is een Misintentie?

De H. Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer:
“Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.
Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie. Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (een bepaald bedrag) te geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de parochie en priester te helpen in hun onderhoud. In Nederland gaat het geld van de intenties naar de parochie, die daarvan de priester betaalt, het kerkgebouw onderhoudt, verwarmt, enz.
Het belangrijkste wat wij kunnen offeren is niet ons geld, maar als wij onszelf, onze tegenslagen, ziekte, pijn, inzet, vruchten van ons werk verenigen met het offer van de Heer.
Al in de oudheid beseften de Christenen dat zij ook materieel mede verantwoordelijk waren voor de Kerk. Men bracht gaven mee naar de Eucharistie. Later is dat vereenvoudigd tot de collecte.

Opgave

U kunt mis- en gebedsintenties opgeven bij het secretariaat.  De intenties worden afgekondigd tijdens de vieringen en afgedrukt in de e-nieuwsbrief waarop u zich via internet (www.rkkerkjoppe.nl) kunt abonneren.