Mis- en gebedsintenties juni 2014

biddenZondag 1 juni
Franciscus Ignatius Maria van Haaren, Overl. ouders Bot –Beemster, Ceciel Bot, Franciscus Anthonius Maria Frans van Tongeren, Overl.  Familie, Jaargetijde Robert Willem Maarten Nuver, Overl. ouders de Kruijf –Martens, Victor Timmermans, Gerhardus Albertus Groot Koerkamp

Zondag 8 juni Eerste Pinsterdag
Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Lev. en overl. fam. Nijenhuis-Streppel, Lev. en overl. fam. Oosterwegel-Jansen, Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Bennie Hakvoort, Hein Huis in ’t Veld, Jan de Baar, Gerard Brouwer, Overl. ouders Jansen-Gabriél, Johannes Michel Anthonius van den Berg, Paula Haarman-ten Have, Victor timmermans, Gerhardus Albertus Groot Koerkamp

Zondag 15 juni
Lev. enoverl. fam.Hakvoort-Aarnink, Lev. en overl.fam. Koers-Stoer, Geert van der Linde, Jan de Baar, Albertus Rutgers, Victor Timmermans, Gerhardus Albertus Groot Koerkamp, Martinus Petrus Kimenai, Catharina Elisabeth Vos – Boer

Zaterdag 21 juni
Hein Hiethaar, Jan de Baar, Johannes Hendrikus Teunissen, Gerard Brouwer, Johannes Michel Anthonius van den Berg, Victor Timmermans, Gerhardus Albertus Groot Koerkamp, Martinus Petrus Kimenai, Catharina Elisabeth Vos – Boer

Zondag 29 juni Familieviering
Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Anthonius Wolters, Pastor van ‘t End, Victor Timmermans, Gerhardus  Albertus  Groot Koerkamp, Catharina Elisabeth Vos – Boer

Wat is een Misintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer:

“Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie. Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (een bepaald bedrag) te geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de parochie en priester te helpen in hun onderhoud. In Nederland gaat het geld van de intenties naar de parochie, die daarvan de priester betaalt, het kerkgebouw onderhoudt, verwarmt, enz.
Het belangrijkste wat wij kunnen offeren is niet ons geld, maar als wij onszelf, onze tegenslagen, ziekte, pijn, inzet, vruchten van ons werk verenigen met het offer van de Heer.
Al in de oudheid beseften de Christenen dat zij ook materieel mede verantwoordelijk waren voor de Kerk. Men bracht gaven mee naar de Eucharistie. Later is dat vereenvoudigd tot de collecte.

Opgave

U kunt mis- en gebedsintenties opgeven bij het secretariaat.  De intenties worden afgekondigd tijdens de vieringen en afgedrukt in de e-nieuwsbrief waarop u zich via internet (www.rkkerkjoppe.nl) kunt abonneren.