Mis- en Gebedsintenties maart 2013

kaarsje aanstekenZondag 3 maart 2013

Anna Josephina Brouwer –van Leusen, Lev. en Overl .fam. Hakvoort-Oosterwechel, Overl.ouders Wilhelmus  Gerardus  Bernardus  Hulleman en Theodora Johanna Maria  Hulleman-Berns, Johannes Michel Anthonius van Berg, Josephina Johanna Maria Jansen-Gabriel, Roeland Hesselink

Zondag 10 maart 2013

Lev. en overl. fam. Nijenhuis-Streppel, Lev.en overl. Oosterwegel-Jansen, Anna Josephina Brouwer -van Leusen, Franciscus Ignatius Maria van Haaren, Albertus Rutgers, Hein Huis in t Veld, Jan de Baar, Lev. en overl. fam. Roelofs- Huisman, Lev. en overl. fam. Jansen- Jansen, Roeland Hesselink

Zaterdag 16 maart 2013

Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Lev. en overl. fam. Koers- Stoer, Jaargetijde Geert van der Linde, Johannes Michel Anthonius van den Berg, Roeland Hesselink

Zondag 24 maart 2013

Overl. ouders Bot- Beemster, Ceciel Bot, Paula Haarman –ten Have, Jan de Baar, Lambertus Wilhelmus Groot Koerkamp, Johannes Stoelinga, Roeland Hesselink

Donderdag 28 maart 2013

Jan de Baar, Pastor van t End, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Jaargetijde Hendrik Maria Slingerland, Roeland Hesselink

Pasen 31 maart 2013

Geert van der Linde, Bennie Hakvoort, Hein Huis in t Veld, Jan de Baar, Johannes Hendrikus Teunnissen, Overl. fam. Engelsman –ten Bokum, Henk Snoeijers, Gerard Brouwer, Johannes Michel Anthonius van den Berg, Josephina Johanna Maria Jansen- Gabriel, Roeland Hesselink

Wat is een Misintentie?

De H. Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer:
“Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.
Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie. Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (een bepaald bedrag) te geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de parochie en priester te helpen in hun onderhoud. In Nederland gaat het geld van de intenties naar de parochie, die daarvan de priester betaalt, het kerkgebouw onderhoudt, verwarmt, enz.
Het belangrijkste wat wij kunnen offeren is niet ons geld, maar als wij onszelf, onze tegenslagen, ziekte, pijn, inzet, vruchten van ons werk verenigen met het offer van de Heer.
Al in de oudheid beseften de Christenen dat zij ook materieel mede verantwoordelijk waren voor de Kerk. Men bracht gaven mee naar de Eucharistie. Later is dat vereenvoudigd tot de collecte.

Opgave

U kunt gebedsintenties opgeven bij het secretariaat.  De intenties worden afgekondigd tijdens de vieringen en afgedrukt in de e-nieuwsbrief waarop u zich via internet (www.rkkerkjoppe.nl) kunt abonneren.