Mis- en gebedsintenties maart 2014

kaarsje aanstekenZondag 2 maart 9.30 uur H. Mis

Hein Huis in ‘tVeld, Jan de Baar, Albertus Rutgers, Johannes Michel Anthonius van den Berg, Lev. en overl.fam. Hakvoort-Oosterwechel, Paula Haarman-ten Have, Franciscus Ignatius Maria van Haaren, Overl.ouders Gabiél-Jansen, Johannes Stoelinga, Overl. ouders de Kruijf- Martens, Divera Maria Peters-Kenter, Annie Ketterings-Gijsbers, Karel Ketterings, Maria Elisabeth Anna Theresia van Rees Vellinga-van Kessel

Zondag 9 maart 9.30 uur Woord en Communieviering .

Lev. en overl. fam. Nijenhuis –Streppel, Lev. en overl.fam. Oosterwegel- Jansen, Lev. en overl. fam .Roelofs- Huisman, Lev. en overl. fam. Jansen –Jansen, Bennie Hakvoort, Divera Maria Peters-Kenter, Annie Ketterings-Gijsbers, Karel Ketterings, Maria Elisabeth Anna Theresia van Rees Vellinga-van Kessel

Zaterdag 15 maart  19.00 uur Woord en Communieviering.

Lev. enoverl. fam.Hakvoort-Aarnink, Lev. en overl. fam. Koers-Stoer, Jaargetijde Geert van der Linde, Johannes Michel Anthonius van den Berg, Annie Ketterings-Gijsbers, Maria Elisabeth Anna Theresia van Rees Vellinga-van Kessel

Zondag 23 maart 9.30 uur Woord en Communieviering.

Johannes Hendrikus Teunissen, Ferdinand Geene, Pastor van ‘t End, Annie Ketterings-Gijsbers, Maria Elisabeth Anna Theresia van Rees Vellinga-van Kessel

Zondag 30 maart 9.30 uur H. Mis

Jan de Baar, Hendrikus Wilhelmus ten Broek, Johannes Michel Anthonius van den Berg, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Overl. ouders Engelsman-ten Bokum, Maria Elisabeth Anna Theresia van Rees Vellinga-van Kessel

Wat is een Misintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer:
“Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.
Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie. Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (een bepaald bedrag) te geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de parochie en priester te helpen in hun onderhoud. In Nederland gaat het geld van de intenties naar de parochie, die daarvan de priester betaalt, het kerkgebouw onderhoudt, verwarmt, enz.
Het belangrijkste wat wij kunnen offeren is niet ons geld, maar als wij onszelf, onze tegenslagen, ziekte, pijn, inzet, vruchten van ons werk verenigen met het offer van de Heer.
Al in de oudheid beseften de Christenen dat zij ook materieel mede verantwoordelijk waren voor de Kerk. Men bracht gaven mee naar de Eucharistie. Later is dat vereenvoudigd tot de collecte.

Opgave

U kunt mis- en gebedsintenties opgeven bij het secretariaat.  De intenties worden afgekondigd tijdens de vieringen en afgedrukt in de e-nieuwsbrief waarop u zich via internet (www.rkkerkjoppe.nl) kunt abonneren.