Mis- en Gebedsintenties mei 2013

Gevouwen handenZondag 5 mei

Johannes Michel Anthonius van Berg, Josephina Johanna Maria Jansen-Gabriel, Jan de Baar, Albertus Rutgers, Hein Huis in ’t Veld, Elisabeth Johanna van Wiggen, Jacoba Johanna Maria Schut- Wienholts

Donderdag  Hemelvaartsdag 9 mei 

Overl.ouders Wilhelmus Gerardus Bernardus Hulleman en Theodora Johanna Maria Hulleman- Berns, Franciscus Ignatius Maria van Haaren, Jan de Baar, Pastor van t End, Elisabeth Johanna van Wiggen, Jacoba Johanna Maria Schut- Wienholts

Zondag 12 mei

Lev.en overl .fam. Jansen-Jansen, Overl. ouders Bot- Beemster, Ceciel Bot, Jan de Baar, Lev. en overl. fam. Nijenhuis –Streppel, Lev. en overl. fam. Jansen- Jansen, Lambertus  Wilhelmus Groot Koerkamp, Elisabeth Johanna van Wiggen, Jacoba Johanna Maria Schut- Wienholts

Zondag 19 mei  Pinksteren

Jan de Baar, Bennie Hakvoort, Hein Huis in t Veld, Johannes Hendrikus Teunissen, Lev. en overl. fam.Hakvoort- Aarnink, Lev. en overl. fam. Koers- Stoer, Franciscus Anthonius Maria van Tongeren, Geert van der Linde, Overl. ouders Haarman- Haarman, Lev. en overl. fam. Roelofs- Huisman, Gerard  Brouwer, Johannes Michel Anthonius van den Berg, Josephina Johanna Maria Jansen- Gabriél, Elisabeth Johanna van Wiggen, Jacoba Johanna Maria Schut- Wienholts

Zondag 26 mei

Franciscus Anthonius Maria van Tongeren, Paula Haarman-ten Have, Jan de Baar, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Elisabeth Johanna van Wiggen, Jacoba Johanna Maria Schut- Wienholts

Wat is een Misintentie?

De H. Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer:
“Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.
Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie. Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (een bepaald bedrag) te geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de parochie en priester te helpen in hun onderhoud. In Nederland gaat het geld van de intenties naar de parochie, die daarvan de priester betaalt, het kerkgebouw onderhoudt, verwarmt, enz.
Het belangrijkste wat wij kunnen offeren is niet ons geld, maar als wij onszelf, onze tegenslagen, ziekte, pijn, inzet, vruchten van ons werk verenigen met het offer van de Heer.
Al in de oudheid beseften de Christenen dat zij ook materieel mede verantwoordelijk waren voor de Kerk. Men bracht gaven mee naar de Eucharistie. Later is dat vereenvoudigd tot de collecte.

Opgave

U kunt mis- en gebedsintenties opgeven bij het secretariaat.  De intenties worden afgekondigd tijdens de vieringen en afgedrukt in de e-nieuwsbrief waarop u zich via internet (www.rkkerkjoppe.nl) kunt abonneren.