Mis- en gebedsintenties november 2013

kaarsje aanstekenZaterdag 2 nov. 19.00.uur H.Mis
Voorganger: Pater Westerman

Lev. en overl. fam. Ten Velde-Groot Koerkamp, Bennie Hakvoort, Hein Huis in ’t Veld, Paula Haarman- ten Have, Jan de Baar, Overl. ouders Jansen- Gabriél, Wim Hakvoort, Geert van der Linde, Overl. ouders Hiethaar- Wichers, Overl. ouders Haarman-Haarman, Hendrikus Wilhelmus ten Broeke, Gerard Brouwer, Jonkheer Huber von Heyden

Zondag  10 nov. 9.30 uur Woord en Communieviering
voorganger: 
Mevr. P. Abeln

Lev. en overl. fam. Nijenhuis- Streppel, Lev. en overl. fam. Oosterwegel-Jansen, Johannes Michel  Anthonius van den Berg, Franciscus Ignatius Maria van Haaren, Gerard Brouwer, Pastor van ‘tEnd, Albertus Hendrikus Schrijver, Albertus Anthonius Roording, Hans Willem van der Linde

Zaterdag 16 nov. 19.00 uur H. Mis
Voorganger:  pastoor Hogenelst

Lev. en overl. fam .Hakvoort-Aarnink, Lev. en overl. fam. Koers- Stoer, Geert van der Linde, Johannes Hendrikus Teunissen, Albertus Rutgers, Hein Huis in ‘tVeld, Annie Hiethaar –Wichers, Jan de Baar, Henk Snoeyers, Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Albertus Hendrikus Schrijver, Albertus Anthonius Roording, Hans Willem van der Linde 

Zondag  24 nov. 9.30 uur
Voorganger: pastor J. Leisink

Johannes Michel Anthonius van den Berg, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Lev. en overl.leden van het Parochieel koor, Overl ouders Wilhelmus Gerardus Bernardus Hulleman en Theodora Johanna Maria Hulleman-Berns, Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Albertus Hendrikus Schrijver, Albertus Anthonius Roording, Hans Willem van der Linde, Mevr. Ida Hendrikx uit dankbaarheid

 

Wat is een Misintentie?

De H. Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.
Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie. Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (een bepaald bedrag) te geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de parochie en priester te helpen in hun onderhoud. In Nederland gaat het geld van de intenties naar de parochie, die daarvan de priester betaalt, het kerkgebouw onderhoudt, verwarmt, enz.
Het belangrijkste wat wij kunnen offeren is niet ons geld, maar als wij onszelf, onze tegenslagen, ziekte, pijn, inzet, vruchten van ons werk verenigen met het offer van de Heer.
Al in de oudheid beseften de Christenen dat zij ook materieel mede verantwoordelijk waren voor de Kerk. Men bracht gaven mee naar de Eucharistie. Later is dat vereenvoudigd tot de collecte.

Opgave

U kunt mis- en gebedsintenties opgeven bij het secretariaat.  De intenties worden afgekondigd tijdens de vieringen en afgedrukt in de e-nieuwsbrief waarop u zich via internet (www.rkkerkjoppe.nl) kunt abonneren.