MIVA-campagne: ‘De missie van deze krachtige vrouwen verdient ons vertrouwen’.

Vrouwen helpen elkaar

Esther Omam (Kameroen) heeft een organisatie opgezet voor vrouwengroepen. De vrouwen helpen elkaar met het opzetten van een eigen bedrijfje, zoals het kweken van slakken. “Daarnaast zorgen we voor kwetsbare groepen kinderen. Veel kinderen worden al jong wees, als hun ouders overlijden aan aids. Wij ontfermen ons over hen,” vertelt Esther.

MIVA wil deze inspirerende en krachtige vrouw helpen. Met concrete middelen, zoals een auto, motor of computer. Zodat deze vrouwen hun werk kunnen doen. Daarbij hebben wij uw hulp nodig!

Help met uw gift op giro 2950 t.n.v. MIVA, Breda of tijdens de collecte in de viering op zondag 30 augustus 2009.

Info: tel.: 076-5217150; email: [email protected]; website: www.miva.nl.