Muziekvespers in de St Gudulakerk in Lochem

Sinds 2005 kennen we in de St Gudulakerk een traditie van muziekvespers op de zondagavond.

Korte meditatieve vieringen voor hen die zoeken naar stilte, schoonheid, inspiratie, troost. Klassieke muziek en gebed zijn de twee hoofdbestanddelen van deze vorm van vieren.

We volgen hierbij de klassieke getijdenroosters in psalm en lezing. Voor, tijdens of na de vespers is er de mogelijkheid om een kaarsje te branden voor persoonlijke intenties.

Met ingang van 2010 zullen er in de St Gudulakerk (bijna) maandelijks muziekvespers worden gehouden. De vespers worden gehouden op de laatste zondag van de maand.

De aanvang is 19.00 uur.

De kerk is open vanaf 18.30 uur.

Voor de komende maanden is er het volgende programma:

31 januari: koorvesper met medewerking van Capella Gudula, een in 2009 opgericht vesperensemble bestaande uit semi-professionele zangers

28 februari: orgelvesper. Els Dijkerman bespeelt het orgel en enkele vrouwen van de Gudula cantorij zingen gregoriaanse muziek

28 maart: koorvesper verzorgd door Schola St Jan uit Zutphen

25 april: wederom een orgelvesper, mogelijk aangevuld met een gastkoor. Mededelingen hierover vindt u te zijner tijd in berichtjes in de locale media

30 mei: een koorvesper waaraan het Vocaal Ensemble Zutphen haar medewerking verleent

Van harte welkom!