Nieuw Liturgisch Beleidsplan van het Bisdom

Het Aartsbisdom heeft een nieuw liturgisch beleidsplan gemaakt. Hierin wordt voor alle nieuwe (gefuseerde) parochies een Eucharistisch centrum aangewezen. Dit is de kerk waar in ieder geval ieder weekend eucharistie wordt gevierd. Dit betekent niet dat er in de andere Geloofsgemeenschappen minder vieringen zullen zijn.

Het bisdom heeft bepaald dat vanaf 1 januari 2012 de H. Johannes de Doper te Zutphen, het Eucharistisch centrum van onze Parochie HH. Twaalf Apostelen zal zijn.

Het Pastoraal Team en Parochiebestuur zullen het plan op korte termijn nader bestuderen.

We houden u op de hoogte. 

Pastoraal Team en Parochiebestuur HH. Twaalf Apostelen

Zie voor meer informatie:
http://aartsbisdom.nl/Nieuws/Pages/Pastoraal-liturgischbeleidsplangepubliceerd.aspx