Nieuwe misdienaars

  Zoals u misschien opgemerkt hebt, zijn er twee nieuwe misdienaars bijgekomen. Het zijn Joska Haarman en Eva Wijffels. Samen met Maurice Vreeman of Stijn Kuipers dienen zij in de Eucharistieviering. Als het nodig is, wil Ingeborg Kuipers nog invallen.

We hopen dat ze allemaal nog lang in Joppe mogen helpen om een mooie viering te verzorgen.

Op de foto v.l.n.r. Ingeborg, Stijn, Maurice, Joska en Eva.