Nieuwjaarswens

Met Kerstmis wil God een nieuw begin met ons maken:

Heden is ons een Redder geboren, Christus de Heer.

Hij leert ons levenslang kind-aan-huis-bij-God te worden.

Wij bidden dat wij zijn leven toe kunnen laten in het onze.

In die geest wensen wij, Locatieraad en Pastoraatsgroep, u een voorspoedig en zalig 2012!