Nieuws uit de Locatieraad

Informatiebijeenkomst verbouwing pastorie
Na de viering op zondag 9 mei a.s. is er om 11.00 uur in de pastorie een presentatie over de verbouwingsplannen van de pastorie. Iedereen is van harte welkom.

Brochure Parochie HH. Twaalf Apostelen: Buurte maken
Afgelopen tijd is hard gewerkt aan een eerste brochure over onze Parochie HH. 12 Apostelen. Deze brochure bevat verhalen van alle geloofsgemeenschappen en de contactgegevens en verhalen van de leden van het Pastoriebestuur en geeft daarmee kleur aan onze eenheid in verscheidenheid.
U treft de brochure bij deze editie van het parochieblad aan.

Kaarsje opsteken bij Maria
Ook wel eens een kaarsje opgestoken bij Maria? Voor troost, kracht, bemoediging of zo maar, om even stil staan in de hectiek van alledag.

Wat jammer dat dat niet meer iedere dag mogelijk is.
Wij zijn nog steeds op zoek naar iemand (of 2 personen) die dagelijks de kerk zouden willen openen en sluiten, zodat het kerkportaal weer toegankelijk is en onze mooie kerk weer zichtbaar. Wie meldt zich?
Hoe meer mensen genegen zijn, des te minder zal de belasting per persoon zijn. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met één van de locatieraadsleden of het secretariaat.