Ontmoetingsochtend in de pastorie

Op 12 oktober gaat het gebeuren!
Ouderen boven de 75 jaar hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen om een kopje koffie te komen drinken in de pastorie. Maar ook parochianen onder die leeftijd zijn welkom.

Aan het rooms-katholiek zijn kleven voor ons nog vele herinneringen, waarover we zouden kunnen praten.
Bij voldoende belangstelling gaan we het zeker herhalen.
We vinden het fijn als u ons meldt, dat u van plan bent om te komen.

Hopelijk tot ziens op woensdag 12 oktober om 10.30 uur in de pastorie.
U kunt zich melden bij:

Mariet van Koppen : telefoonnummer 0575 490139

Puck Vork :  telefoonnummer 0575 490500