Oog, oor en hart van de parochie

Aan het eind van zijn toespraak bij gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie las Willem Achtereekte een vrij vertaalde overweging van René Hornikx voor.
Op veler verzoek plaatsen wij onderstaand de tekst.

Ik geloof in een levende geloofsgemeenschap,
waar iedereen zich thuis voelt,
waar mensen ontvangen worden als gasten,
waar men begaan is met elkaar.

 

Ik geloof in een levende gemeenschap,
die op zoek is naar de eenzame mens,
die de zieke aandacht geeft
en waar oudere mensen worden ondersteund. 

 

Ik geloof in een levende gemeenschap,
waar kinderen welkom zijn,
waar plaats is voor rusteloze zoekers
en waar jongeren een oase vinden van rust,
even ‘pauze’ kunnen houden.

 

Ik geloof in een levende geloofsgemeenschap,
die beademd wordt door de geestkracht van Jezus
en waar iedereen tegen elkaar zegt:
‘Ik ben er voor jou’