Oog, oor en hart van de parochie

Dankwoord

Namens de locatieraad en pastoraatsgroep willen wij een ieder die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet om alle vieringen rondom Pasen, het feest van de Verrijzenis van Jezus, tot een goed en mooi feest te maken, hartelijk danken.
Wij kunnen terugkijken op een goed Paastridium met onder andere, sinds jaren, weer een Kruisweg op Goede Vrijdag die goed bezocht werd en voor de eerste maal een kinderpaaswake op Paaszaterdag.
Alleen dankzij de hulp van u allen is dit mogelijk in onze geloofsgemeenschap in Joppe. Nogmaals dank!

Kinderpaaswake 2012

Op paaszaterdag werd er om 17.00 uur in onze kerk een kinderpaaswake gehouden. Tijdens deze viering, waaraan ruim dertig kinderen deelnamen, werd er gecollecteerd voor een speciaal doel namelijk de Stichting Akwaaba te Ugchelen.
Wij hebben een mooi bedrag van € 88,44 mogen overmaken naar dit doel. In een mail dankt de voorzitter van de stichting ons met de volgende tekst: ”bijzonder treffend vind ik dat juist de kinderpaaswake dit mooie bedrag bijeenbrengt omdat het volledig besteed wordt aan de straatkinderen in Lodwar te Kenia. Bij de overhandiging van het geld willen we proberen uit te leggen dat kinderen in Nederland iets voor hen over hebben om hun situatie te verbeteren”.

Vooraankondiging brunch

Wij willen u attenderen op de vrijwilligersbrunch. De brunch zal op zondag 3 juni 2010 na afloop van de viering van 09.30 uur worden gehouden. U, als vrijwilliger, kunt een persoonlijke uitnodiging tegemoet zien.