Oog, oor en hart van de parochie


Dankwoord
Langs deze weg wil ik u bedanken voor de vele reacties die ik heb mogen ontvangen naar aanleiding van het afronden van mijn studie aan de pastorale school. Gesterkt hierdoor ga ik door met mijn inzet voor onze mooie geloofsgemeenschap.
Nogmaals hartelijk dank. Willem Achtereekte

Vacature secretariaat
Wegens het vertrek van een van de secretariaatsmedewerksters heeft het secretariaat dringend behoefte aan uitbreiding. Naast de gastvrouw/gastheerfunctie zijn er tal van administratieve werkzaamheden.  Wij willen deze enthousiaste groep medewerkers versterken en zijn op zoek naar nog een aantal vrijwilligers die interesse hebben in deze functie. Het zou geweldig zijn als er op meerdere dagdelen per week bemensing is van het secretariaat.
Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan s.v.p. contact op het secretariaat voor informatie.
Uw interesse kunt u kenbaar maken aan de heer Wagenmans, voorzitter van de locatieraad

Openingstijden secretariaat
Per 1 juni 2012 veranderen de openingstijden van het secretariaat. Na goed overleg met alle betrokken partijen krijgen we zo een betere spreiding in de bereikbaarheid én de werkzaamheden van het secretariaat. De nieuwe openingstijden zijn:
Maandagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur
Donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur

Ouderen-ochtend
in de pastorie van de Joppekerk
Woensdag 16 mei hadden we weer een ouderenochtend. Het was een fijne ochtend, waarin we gezellig met elkaar koffie dronken met eigengemaakte boterkoek. Er kwamen diverse onderwerpen ter sprake o.a. begeleiding levenseinde en de bedevaart naar Lourdes. Diaken Theo ten Bruin gaf de visie op levenseinde vanuit de R.K.- Kerk.
We hebben afgesproken, dat we vanaf september weer 1 keer per 2 maanden bij elkaar zullen komen. We zullen steeds een bepaald onderwerp ter sprake brengen. U hoort nog welke onderwerpen dat zullen zijn.
Tot ziens Puck, Mariet en Els

Bijeenkomst kostergroep
De kostergroep komt bij elkaar op maandag 4 juni om 19.30 uur in de pastorie.

Koffiedrinken na de H. Mis
Op de zondagen 10 en 24 juni  is er na de viering van 9.30 uur gelegenheid een kopje koffie te drinken in de pastorie. U bent van harte welkom.