Oogstdankviering bij de Veldkapel in Baak

Ook dit jaar is er weer een Oogstdankviering bij de Veldkapel tussen Baak en Wichmond. Deze veldkapel is gebouwd in oorlogstijd, in1942. Indie tijd werden er bij de kapel regelmatig vieringen in de openlucht gehouden. Maar ook na de oorlog bleef het monument een plek van gebed en bezinning.

Sinds het midden van de jaren tachtig organiseerde de kring Graafschap van de ABTB er jaarlijks een Oogstdankviering. Inmiddels is de ABTB gefuseerd tot de LTO en heeft de viering een oecumenisch karakter gekregen, waarbij mensen uit de naaste omgeving, maar ook uit de wijde regio van harte welkom zijn. De Oogstdankviering wordt dit jaar gehouden op

zaterdag 18 augustus 2012 om 19.30 uur. 

Het thema is dit jaar: ’Bouwen op Vertrouwen’.

Locatie: Veldkapel in Baak, aan de Vordenseweg ter hoogte van de Toverstraat.

Muzikale medewerking wordt verleend door Muziekvereniging ‘Nieuw Leven’ uit Steenderen.
Na afloop is er koffie/thee en de traditionele krentenbollen.
U wordt hierbij samen met uw gezinsleden van harte uitgenodigd, om deze oecumenische oogstdankviering bij te wonen.                                         Bij slecht weer zal worden uitgeweken naar de RK. St. Martinuskerk in Baak.