Opgave Heilig Vormsel

Heilig VormselIn het voorjaar van 2014 is er weer gelegenheid om het Heilig Vormsel te ontvangen. Dit is voor alle leerlingen uit groep acht van de basisschool. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal een en ander parochiebreed georganiseerd gaan worden. U leest hier meer over op een van de algemene pagina’s van Onderweg.

U kunt zich, tot uiterlijk 15 januari, opgeven via het mailadres van het parochiesecretariaat of mail naar Anne Wijffels.
Mocht u nog vragen hebben, mail of bel gerust, 0575 430 752

Anne Wijffels,
contactpersoon Heilig Vormsel