Opstap met de vormelingen

door Theo Lam

Een dagje met de vormelingen naar de Bisschopsstad

Met Pinksteren zullen 18 kinderen gevormd worden. Achttien kinderen, afkomstig uit de geloofsgemeenschappen Vorden, Joppe en Lochem. Omdat de kinderen elkaar niet kennen heeft de vormselvoorbereidingsgroep een aantal activiteiten op touw gezet om dat te veranderen. Naast de locale en individuele voorbereiding met het werkboek “In vuur en vlam” zijn twee gezamenlijke avonden georganiseerd en een dagje naar Utrecht, de Bisschopsstad.

Tijdens de eerste avond in Vorden maakten we kennis met elkaar en vertelde pastor Anton ten Klooster het een en ander over de betekenis van de sacramenten en van het Heilig Vormsel in het bijzonder.
De tweede avond vond in Lochem plaats en bestond onder andere uit een puzzeltocht door de kerk, waarbij kinderen èn ouders aan het denken werden gezet over onderwerpen zoals geloof, bidden, de Heilige Geest en de sacramenten. In de – gemengde – groepjes leerden de kinderen elkaar al snel wat beter kennen. De ouders van de kinderen hadden hun eigen groepjes.

Op zaterdag 21 mei stond het dagje Utrecht op het programma en het bezoekje bij de vormheer pastor Kuipers, rector van het Ariëns instituut voor een kennismaking. Na een vlotte reis (parkeren bij  P+R bij de veemarkthallen en met de bus de stad in is echt ideaal!) kwamen we rond 10.30 aan bij het Ariëns instituut, waar we gastvrij werden onthaald met ranja en koffie. Voorzien van prachtig geprojecteerde foto’s van zijn iPAd vertelde pastor Kuipers veel over het ontstaan van de kerk, over Willibrord en Bonifacius, over Ariëns en het Ariëns instituut, en nog heel veel meer. Hij vertelde niet alleen, hij stelde ook veel vragen en het viel op hoe goed de kinderen daar antwoord op konden geven. De mensen die zich bezig hebben gehouden met de voorbereiding van de kinderen op het Vormsel mogen er trots op zijn! Toch… op enig moment werd het tijd dat er weer bewogen werd en gingen we op weg naar de St. Catharina Kathedraal. Pastor Kuipers kon boeiend vertellen over de kerk, de cathedra, de reliekschrijn en de beelden van de 12 Apostelen, met soms wel wat gruwelijke details…..

Na de lunch in het Ariëns instituut  namen we afscheid van pastor Kuipers en traden we – in de vorm van een speurtocht – in de voetstappen van Willibrord. Een leuke manier om de oude binnenstad van Utrecht een beetje te leren kennen en door het invullen van een vragenlijst ook nog iets over de geschiedenis van de kerk te leren. Naast de St. Willibrorduskerk, de kloostergang bij de Domkerk maakten echter ook de rockers bij poppodium Tivoli op de Oude Gracht veel indruk. Nog belangrijker was echter het ijsje na afloop!

Veel dank aan de organisatoren en in het bijzonder aan Joop Oudsen, de coördinator van deze leuke dag.

We zien uit naar Pinksteren!