Oudejaarsviering 2018

Zaterdag 31 december 2018de zevende dag onder het Octaaf van Kerstmis – is er s’avond om 19.00 uur een Heilige Mis.
Voorganger is F. Zandbelt, em.-priester.

Het parochieel koor o.l.v. Piet Klein Rouweler zal daarbij de viering opluisteren en het Te Deum zal worden gezongen.

Te Deum

Het ‘Te Deum’ is een liturgische hymne ter verheerlijking van de Heilige Drievuldigheid.
De benaming verwijst naar de eerste twee woorden van de Latijnse tekst ‘Te Deum Laudamus’ (‘Wij prijzen U, o God’). De lofzang werd al in de 6de eeuw in het kerkelijke getijdenboek opgenomen en dateert wellicht uit de 4de of 5de eeuw.

Opbouw
De hymne is opgebouwd uit drie delen:
1. Lofprijzing van Gods majesteit
2. Aanroeping van Christus
3. Smeekbede om ontferming

Latijnse tekst
Te Deum laudamus
Te Dominum confitemur.
Te æternum Patrem
omnis terra veneratur.
Tibi omnes angeli,
tibi cæli: et universæ Potestates,
Tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce proclamant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus:
Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt cæli et terra
majestatis gloriæ tuæ.
Te gloriosus Apostolorum chorus,
Te Prophetarum laudabilis numerus
Te Martyrum candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum
sancta confitetur Ecclesia.
Patrem immensæ majestatis:
Venerandum tuum, verum,
et unicum Filium.
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.

Tu Rex gloriæ, Christe, tu Patris
sempiternus es Filius.
Tu ad liberandum
suscepturus hominem,
non horruisti Virginis uterum.
Tu devicto mortis aculeo,
aperuisti credentibus
regna cælorum.
Tu ad dexteram Dei sedes,
in gloria Patris.
Judex crederis, esse venturus.
Te ergo quæsumus, tuis famulis subveni,
quos pretioso sanguine redemisti.
Aeterna fac
cum Sanctis tuis in gloria numerari

Salvum fac populum tuum Domine,
et benedic hereditati tuæ.
Et rege eos, et extolle illos,
et extolle illos usque in æternum.
Per singulos dies, benedicimus te,

et laudamus nomen tuum in saeculum et in sæculum sæculi.
Dignare Domine die isto sine peccato nos custodire.
Miserere nostri Domine, miserere nostri.
Fiat misericordia tua Domine super nos,
quem admodum speravimus in te.
In te Domine speravi
non confundar in æternum.

Nederlandse vertaling
U, God, loven wij.
U, Heer, prijzen wij.
u, eeuwige Vader,
eert heel de aarde.
Tot U roepen alle engelen,
tot U de hemelen en alle machten.
Tot U roepen Cherubijnen en Serafijnen,
die zonder ophouden zingen:
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
U looft het roemvol koor der apostelen,
U het lofwaardig getal der profeten.
U looft de blanke stoet der martelaren,
U prijst de heilige kerk over heel de aarde:
U, Vader, onmetelijk in majesteit,
U, eniggeboren Zoon, waarachtig en hoog verheven,
U, Heilige Geest, de Vertrooster.
 

Gij, Christus, Koning der glorie,
Gij zijt de enige Zoon van de Vader.
Gij, die om de mens verlossing te brengen,
geen vrees hebt gehad voor de schoot van de Maagd.
Gij, die de prikkel van de dood hebt overwonnen
en voor de gelovigen het hemels rijk hebt geopend.
Gij zit aan Gods rechterhand in de glorie van de Vader,
Gij zult als rechter komen, zoals wij geloven.
U dan smeken wij; kom u dienaars te hulp,
die Gij door uw Kostbaar Bloed hebt gered.
Laat ons geteld worden onder uw heiligen
in de eeuwige heerlijkheid.

Red, Heer, uw volk en zegen uw erfdeel,
hoed hen en draag hen voor immer.
U willen wij prijzen, ieder dag,
uw naam verheerlijken voor altijd.
Wees genadig, Heer,
spaar ons deze dag voor de zonde.

Ontferm u over ons, Heer,
ontferm u over ons.
Laat uw barmhartigheid neerdalen over ons,
zoals ons vertrouwen uitgaat naar U.
Op U, Heer, is onze hoop gevestigd,
beschaam ons niet in eeuwigheid.