Ouderenochtend

Op woensdag 2 oktober 2011 kwamen de ouderen samen in de pastorie voor een samenzijn. Er  waren 16 mensen, plus een afgevaardigde van de Pastoraatsgroep en diaken Theo ten Bruin, die ons stimuleerde om door te gaan met het plan.

De verhalen waren zeer gevarieerd en men wilde dit graag nog eens herhalen. Dat doen we op 14 december. We hebben gevraagd of een andere ochtend beter was, maar men gaf de voorkeur aan de woensdag. Iedereen is welkom, alhoewel we het fijn vinden om te weten hoeveel stoelen we klaar moeten zetten en op hoeveel kopjes koffie we kunnen rekenen.

We herinneren u er aan in het volgende parochieblad.

Dank voor uw belangstelling!

Puck Vork  en Mariet van Koppen