Zondag 24 maart Palmzondag

Intocht van Christus in Jeruzalem

Intocht van Christus in Jeruzalem

Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd.

Heilige Mis
U bent van harte uitgenodigd Palmzondag en de eerste dag van de Goede Week  samen te vieren.
De viering begint om 9.30 uur. De voorganger is pastoor F. Hogenelst. Daarna is er koffie en thee drinken in de pastorie.

Palmpasen
De laatste zondag in de Veertigdagentijd is Palmzondag. De Kerk viert dan de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. We herdenken dat Jezus, gezeten op een jonge ezel, werd onthaald door een jubelende menigte. De mensen bedekten de weg voor hem onder meer met de takken van palmbomen.

Palmtakjes
In de viering worden palmtakjes gezegend en besprenkeld met Wijwater. De misdienaars delen daarna de gewijde takjes uit die u mee naar huis kunt nemen.

Rood
De Liturgische kleur van palmzondag is rood. Rood is in principe de kleur voor de dagen waarop het lijden van Christus centraal staat. Bij palmpasen is rood dan een koningskleur.

Klik op vieringen voor meer informatie over de vieringen in Goede week en Pasen.