Dank aan medewerkers van ons (gele) parochieblad

door Jan Wagenmans, voorzitter Lokatieraad

Zoals u weet is het laatste parochieblad van de R.K. Kerk Joppe gedrukt en verspreid.

Half december verschijnt het nieuwe parochiemagazin van de HH. Twaalf Apostelen, waarin wij met de 11 andere geloofsgemeenschappen onze mededelingen naar u gaan geven.

Dank je wel

Wij willen hierbij onderstaande medewerkers, die met de samenstelling van ons oude parochieblad gaan stoppen, toch even met hun naam en hun werkzaamheden wat ze gedaan hebben noemen en bedanken voor het vele werk wat ze hiervoor hebben gedaan.

Redactie:
Els van Bruinessen
Gerry Verholt
Clementine Wintraecken

Typiste:
Magda van Ommen

Mededelingen en agenda:
Hannie Schoutsen

Gebedsintenties:
Riekie Hakvoort

Drukker:
Hein Klunder
Clementine Wintraecken

Parochieblad vouwen:
Annelies Aa
Elly Brouwer
Annie Huis in ’t Veld
Doortje Jansen
Mies van Schooten
Eugenie Weultjes

en natuurlijk alle bezorgers.  Zij gaan door met het bezorgen van het nieuwe parochiemagazin.

Onder genot van een kopje koffie en thee met  gebak is er samen dankbaar terug gekeken naar wat er allemaal is gebeurd en is veranderd in de afgelopen jaren. Met goede hoop en belangstelling blijven de mensen het wel en wee van onze geloofsgemeenschap en parochie volgen en als ’t kan en de gezondheid laat ’t toe, willen velen nog een steentje er aan bijdragen.