PCI (Parochiële Caritas Instelling)

Zoals u allen weet zijn de parochiegrenzen in het Bisdom in beweging. De voorbereiding tot samengaan in de nieuwe schaalvergrote parochies is volop aan de gang. Dit heeft bij ons geleid tot het samengaan van alle twaalf parochies in de Parochie HH. Twaalf Apostelen.

Bijna in elke parochie functioneerde een PCI, de Parochiële Caritas Instelling. Omdat volgens kerkelijk recht één parochie ook maar één PCI kan hebben, worden de PCI’s tot één samengevoegd. In de praktijk zal dit leiden tot één PCI met één centraal bestuur, dat de middelen beheert en dat werkt met locale caritaswerkgroepen die het locale veldwerk verzorgen. In de planning volgt dit samengaan de fusie van de parochies.

Momenteel is er een projectgroep werkzaam om deze stap voor te bereiden. Samen met de huidige PCI-besturen is er al een inventarisatie gemaakt van de huidige activiteiten, de inkomsten en uitgaven en van de bezittingen. Met deze gegevens wordt er nu gewerkt aan een nieuw beleidsplan en begroting. Ook wordt er nagedacht over een goede organisatie van de PCI en zullen er nieuwe bestuursleden moeten worden benoemd. Hiervan zullen wij u graag op de hoogte houden.

Centrale vraag is natuurlijk wat u als parochiaan ervan gaat merken. Als het goed is merkt u er weinig van. Het lokale PCI-bestuur wordt een Caritaswerkgroep. Zij werkt dan niet meer met de opbrengst van haar eigen vermogen maar krijgt van het centrale bestuur budgetten op basis van haar werkplannen en het solidariteitsbeginsel. In de praktijk zal blijken dat het vertrouwde werk gewoon doorgaat en dat de PCI op de gebruikelijke manier voor iedereen bereikbaar en aanspreekbaar zal blijven. Wij verwachten verder dat dit samengaan, zal leiden tot bundeling van krachten voor nieuwe projecten naast de al bestaande activiteiten.

In onze geloofsgemeenschap bestond er geen PCI maar werd caritas in praktijk gebracht door deelname aan de Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden (ISBN). In het bestuur van de ISBN zijn wij vertegenwoordigd door mevrouw Coba Schut.

Wij willen in Joppe wel een lokale Caritaswerkgroep oprichten, onze deelname aan de ISBN daarin onderbrengen en mogelijk zelf ook nog activiteiten ontplooien.

Heeft u interesse gekregen om deel te nemen aan onze Caritaswerkgroep?

Neemt u dan contact op met Willem Achtereekte.
Dat kan rechtstreeks via telefoonnummer: 06-14892816,
per mail: [email protected],
per post: Pikeursbaan 2, 7213 BT Gorssel
of via het secretariaat van onze kerk in Joppe.

Alvast dank voor uw interesse!