Presentatieviering van diaken Leon Everts

Namens onze geloofsgemeenschap was de pastoraatsgroep aanwezig bij de presentatieviering van diaken Leon Everts op vrijdagavond 30 september 2011 tijdens de H. Mis van 19.00 uur in de St. Jan te Zutphen. De voorganger was vicaris H. Pauw.

Wij wensen Leon Everts veel succes en plezier en zullen hem binnen afzienbare tijd welkom heten in Joppe.


foto: diaken Leon Everts