Projectgroep biedt gesprekspartners bij levensvragen

Af en toe wil je met iemand praten, over wat je echt bezighoudt. De vragen die je hebt, je zorgen misschien. Die behoefte heeft elk mens. Maar niet altijd is er iemand om zo’n gesprek mee te voeren.

Het blijkt dat met name mensen met psychische klachten vaak weinig mensen in hun omgeving hebben om over levensvragen en de ‘dingen die er echt toe doen’ te praten.

Dat wordt regelmatig als een gemis ervaren, horen we.

Daarom heeft de projectgroep Ruimte voor anders zijn Oost-Gelderland een groep vrijwilligers gezocht en geschoold die juist graag naar zulke vragen luisteren en erover willen praten. Het zijn mensen die niet snel oordelen of raar opkijken van wat je zegt. Op deze vrijwilligers kun je rekenen, ze doen het belangeloos en met respect voor ieders privacy.

Wil je graag contact met zo’n vrijwilliger, aarzel dan niet om de coördinator of contactpersoon te bellen. Als je denkt dat het misschien interessant is voor iemand in je omgeving: vertel over deze vrijwilligerspool.

Als je zelf vrijwilliger wilt worden: neem contact met ons op!

Meer informatie vindt u op de website www.ruimtevooranderszijn.nl of door te bellen met: Ruud van Velzen, vrijwilligers-coördinator, 0314-333187 of met Ds. Jan-Peter Prenger, contactpersoon projectgroep, 0545-296912.

De projectgroep Ruimte voor anders zijn, afd. Oost Gelderland, is opgericht in 2007. De projectgroep is een initiatief van het maatschappelijk activeringswerk, gedragen door levensbeschouwelijke groepen zoals Humanitas en verschillende kerken. De gemeentelijke overheid en de geestelijke gezondheidszorg sympathiseren met dit werk.

Naast deze vrijwilligerspool bestaat het werk van de projectgroep Oost Gelderland tot nu toe uit het geven van voorlichting aan groepen werkers in de kerk (bezoekvrijwilligers en pastores), doorverwijzen van mensen voor pastorale begeleiding na ontslag uit een GGZ-instelling, inbreng psychische problematiek in kerkdiensten en het organiseren van muziektheater Vlieg!

Namens de projectgroep,
Theo ten Bruin, diaken.