Van de redactie parochieblad

Vanaf 1982 heeft de redactie van het parochieblad zich ingezet, aanvankelijk eens per drie weken, en na 1990 maandelijks, om u op de hoogte te houden van het wel en wee binnen onze parochie. Een nagenoeg vast trio verzorgde al die tijd de ruim 300 parochieblaadjes, die door vaste bezorgers trouw bij u aan huis werden bezorgd.

Echter, tijden veranderen. Vanaf medio december wordt een nieuw blad door de parochie HH. Twaalf Apostelen uitgegeven, waarin u uiteraard alle noodzakelijke informatie van de betreffende geloofsgemeenschappen kunt aantreffen. Dit blad komt in de plaats van het u bekende parochieblad.

e-Nieuwsbrief

De tijden veranderen, en er zijn ook gelukkig eigentijdse mogelijkheden. Via het internet zijn mensen gemakkelijker te bereiken. Wij hopen dat u door middel van de digitale nieuwsbrief niet van alle nieuwtjes verstoken blijft. Wij zijn er ons terdege van bewust dat er veel oudere parochianen zijn. Zij kunnen misschien toch een uitgeprinte digitale brief ontvangen via hun kinderen of hun naaste buren. Er zullen achter in de kerk ook een beperkt aantal gedrukte exemplaren liggen.

Ons probleem is echter dat we niet over een e-mailadressenbestand beschikken en daarvoor is het voor ons van groot belang, dat u uw e-maildadres aan ons doorgeeft.

Dit kan door u aan te melden voor de e-nieuwsbrief op de site www.rkkerkjoppe.nl of door onderstaande gegevens door te geven aan het secretariaat, Joppelaan 71 A, 7215 AD Joppe of per email: [email protected] ov.v. aanmelding e-nieuwsbrief.

Aanmelding e-nieuwsbrief                                     in blokletters

e-mailadres ………………………………………………………………..

Voornaam/voorletters…………………………………………………

Achternaam………………………………………………………..……….

Telefoonnummer…………………………………………..……………..