Restauratie Buitenkerststal

door Jan Wagenmans

De kerststal is dit jaar een groot succes geworden. Er hebben heel veel mensen uit de omgeving, tijdens de kerstdagen, onze kerststal bezocht.

Bijdrage voor restauratie
Maar de beelden van de kribbe zijn aan een grondige restauratie toe (ze vallen bijna om van
ouderdom) en dat kost natuurlijk een behoorlijk aantal Euros.
Daarom verzoeken wij iedereen een bijdrage te doen om deze restauratie te verwezenlijken.
Dus doe een gulle gift in de bus bij de stal of in een speciale bus in de hal van de kerk.
Een storting op onze rekening no. 32 23 03 001 van R.-K. Kerk te Joppe met vermelding
“Gift Kerststal” is natuurlijk ook mogelijk.

Want de kerststal in Joppe waar zoveel mensen naar toekomen mag niet verloren gaan  !!

=================================================================

Alvast bedankt voor uw gulle gave.

De Kerststalbouwers