Roepingenzondag 2011

God roept nog steeds mensen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Onze geseculariseerde cultuur maakt het echter niet gemakkelijk om aan die roeping te beantwoorden. Laten we daarom in het weekend van 14 en 15 mei, Roepingenzondag, samen bidden tot de Heer van de oogst, de Goede Herder bij uitstek, dat Hij ook in ons bisdom mensen roept als priester, diaken, pastoraal werk(st)er of religieus en hun de kracht geeft die zij nodig hebben om ‘ja’ te zeggen op zijn roepstem. 

Klik hier voor het  artikel Gave en geheim van drs. P. Kuipers,
voorzitter  Diocesane Roepingenraad, rector Ariënsinstituut