Samen Vormsel vieren

Op zondag 12 juni 2011, Eerste Pinksterdag zal in Lochem het Heilig Vormsel toegediend worden aan kinderen uit Joppe, Lochem en Vorden.  Samen vieren ze het Vormsel, met hulpbisschop Hoogenboom. Zo’n viering samen, dat is nieuw. We zijn blij dat de Vormselgroepen uit de drie geloofsgemeenschappen al enthousiast samenwerken om er iets moois van te maken. Maar misschien vraagt u zich af wat de gedachte achter deze samenwerking is.

In het aartsbisdom Utrecht zijn veel Vormselvieringen. Deze worden gedaan door de bisschop, zijn hulpbisschoppen en de vicarissen, zoals bijvoorbeeld vicaris Pauw. Zij willen graag op zoveel mogelijk plekken zelf het Vormsel toedienen. Daarom hebben ze een ondergrens van 25 vormelingen per viering vastgesteld. Zo kunnen alle kinderen in het bisdom gevormd worden door de bisschop of één van zijn naaste medewerkers.

Er is dus een hele praktische reden voor de samenwerking van de Vormselgroepen. Maar we mogen er ook een geschenk in zien: we zijn als gelovige mensen aan elkaar gegeven om er samen iets van te maken. Samen gaan we er voor en maken we er iets moois van!

De kinderen uit de groepen 7 en 8, die hun Eerste H. communie hebben gedaan en mee willen doen aan de voorbereiding voor het vormsel, kunnen zich opgeven bij het parochiesecretariaat: tel.nr.: 0575-494221 of per email: [email protected]. Voor informatie kunt u contact opnemen met mw. Gerry te Walvaart; tel. 0573-441785. Wij hopen ook nu weer met een aantal kinderen het vormsel voor te bereiden en er een goede tijd van te maken.