Samenstelling Pastoraatsgroep

Sedert de oprichting van de Pastoraatsgroep in april 2007 is Magda van Ommen lid van de Pastoraatsgroep en zij heeft aangegeven nu te willen aftreden. Wij danken haar voor haar tomeloze inzet en raken haar zeker niet kwijt omdat zij nog een aantal vrijwilligerstaken in onze geloofsgemeenschap blijft vervullen. Wij wensen haar veel succes en plezier in haar functie van secretariaatsmedewerker van de parochie.

Wij zijn blij u te kunnen meedelen dat mevrouw G. Wijnands-van der Lande zich heeft aangemeld naar aanleiding van onze vacaturestelling. Zij zal voor benoeming worden voorgedragen aan het parochiebestuur.