Samenzang

Zoals u wellicht bekend is, wordt de viering (H. Mis cq. Woord- en Communieviering) in het derde weekend van elke maand niet ondersteund door ons koor. Op verzoek van de pastores en lekenvoorgangers om toch in zo’n weekendviering de samenzang door een organist begeleid te hebben, is tijdens ons bestuursoverleg besloten, dat er vanaf heden tijdens deze ‘stille’ vieringen altijd een organist zal zijn.

Wij hopen, dat deze orgelbegeleiding zal bijdragen aan mooie samenzang door alle aanwezigen in de kerk.

Namens het bestuur van het Parochieel Koor,

H. R. van Bruinessen, voorzitter