Terugblik over het jaar 2011

door de locatiekaart

Wij zijn bijna aan het eind van 2011 en kunnen met voldoening terugkijken, wat wij met zijn allen als parochianen hebben gerealiseerd.

De oude garage is verbouwd tot secretariaat, een nieuw tuinhuis is gebouwd en de pastorie is verbouwd en hierin is een geheel nieuwe indeling gerealiseerd. Een gedeelte is ingedeeld voor vergadering en ontmoetingsruimte voor de parochianen en het andere gedeelte hebben we al snel kunnen verhuren aan een assurantiekantoor. De opbrengst hiervan hebben we hard nodig om tot een gezonde begroting te komen, want de opbrengsten van collectes en kerkbijdragen zijn hard teruggelopen.

De renovatie van het kerkhof is bijna afgerond. 2 grafkelders zijn geruimd en een groot aantal zerken waarvan de grafrechten niet zijn verlengd zijn verwijderd. Hiervan zijn 27 authentieke zerken gerestaureerd en teruggeplaatst, 14 hiervan zijn reeds verkocht. De laatste hand wordt nu gelegd aan de eindafwerking.

Wij als locatieraad willen iedereen bedanken voor hun inzet en prettige samenwerking en wij zijn trots dat we dit met zijn allen hebben kunnen realiseren.

Dus gaan we met vertrouwen en een positief gevoel het nieuwe jaar in en wensen u alvast een Zalig Kerstfeest.