Translatio Ludgerreliek op 4 september 2011

Busreis naar Duitse stadje Werden

Mgr. Hoogenboom neemt op zondag 4 september in Essen-Werden een reliek van St. Ludger in ontvangst. Het kleine, door kardinaal Simonis gecertificeerde partikel uit Ludgers gebeente ligt sinds enkele jaren in het Duitse plaatsje Werden (bij Essen), Ludgers gedachtenisplaats bij uitstek. Ludger heeft er een klooster gesticht en zijn gebeente rust er in een sarcofaag. Elke eerste septemberzondag wordt het in een schrijn in processie door het stadje gedragen.

Dit jaar staat 4 september in het teken van de plechtige overdracht van deze relikwie aan het Aartsbisdom Utrecht. De Werdense Ludgercommunitas heeft namelijk goede banden met de Ludgerkring Oost-Gelderland en het Ludgercomité van het aartsbisdom.

Herlevende belangstelling
In Nederland herleeft de belangstelling voor Ludger. Na de golf van parochiefusies in het aartsbisdom zijn twee nieuwe parochies naar hem vernoemd: in Utrecht stad en in de Achterhoek rond Aalten. Ludger werd geboren na Willibrord en Bonifatius, niet zoals zij in Engeland maar in Nederland. Hij ging na hun dood aan het werk en staat daarmee als voltooier van hun arbeid naast deze twee missionarissen. Hij is medegrondlegger van de christelijke cultuur van Nederland en het aangrenzende deel van Duitsland. In Werden maar ook in Münster, waar hij in 805 de eerste bisschop werd, en Billerbeck (waar hij in 809 stierf) wordt de Nederlandse Ludger geëerd. In 2005 (1200 jaar na zijn bisschopswijding) vond de grote Ludgerestafette van Utrecht naar Münster plaats. Deze heeft de belangstelling voor Ludger in het aartsbisdom aangewakkerd. 

Vierakker-Wichmond
De nieuwe bestemming van de reliek wordt de St.-Willibrorduskerk in Vierakker. Kerkelijk architect Paul van Vliet, die deze kerk zijn fraaie nieuwe interieur heeft gegeven, ontwerpt een passende reliekhouder. Vierakker-Wichmond heeft bij uitstek historische banden met Ludger, zoals twee jaar geleden bij zijn 1200ste sterfdag tot uitdrukking is gebracht door de oprichting van het Ludgergedenkteken aan de oever van de Gelderse IJssel. De overbrenging naar Vierakker vindt niet op 4 september plaats maar op 1 april 2012, de eerste zondag na Ludgers sterfdag (26 maart) en wordt gecombineerd met de die dag gebruikelijke jaarlijkse Ludgergedachtenis in Nederland. 

Busreis
Nederlandse gasten zijn op 4 september zeer welkom in Werden. Ludgerkring en Ludgercomité organiseren daarom een busreis naar Werden vanaf Doetinchem, de reissom bedraagt tussen de 15 en 25 euro per persoon. Instappen verderop is mogelijk. Voor koffie, andere drank en een lunch wordt in Werden een vrijwillige bijdrage gevraagd. Opgave (tot uiterlijk 20 augustus) en informatie via: www.ludgerkring.nl of bij E. Ivens, tel.: 0314 333470