Uitnodiging bijeenkomst over integratie

Door het SKM (Synagoge-Kerken-Moskee) te Zutphen vindt regelmatig overleg plaats tussen drie geloofsrichtingen, te weten Joden, Christenen, Moslims.

Door ontmoeting en gesprek wil men elkaar verstaan en begrijpen. SKM werkt nu al 8 jaren met elkaar samen in Zutphen. De ervaringen zijn goed. Men zoekt elkaar juist ook op bij moeilijke maatschappelijke momenten,  bespreekt wederzijdse verschillen en overeenkomsten.

In het kader van het veel gehoorde woord ‘integratie’ heeft SKM een avond georganiseerd. De Zutphense wethouder A. van Oosten is uitgenodigd om te spreken over dit onderwerp.

Daarna volgt een reactie vanuit de drie afvaardigingen van de geloofsrichtingen en een afsluitend gesprek.

Er liggen verschillende verwachtingen van wat integratie is.

Wat versta je onder dit woord? Wat is er nodig voor integratie? Wat vraagt het van eenieder? Wat heeft integratie met kerkzijn te maken, met mijn geloof?

U wordt hartelijk uitgenodigd deze avond over ‘integratie’ in de Zutphense Moskee aan de David Evekinkstraat 6 te Zutphen bij te wonen op woensdag 10 maart aanvang 20.00 uur.

De avond eindigt om 22.00 uur.

Theo ten Bruin, diaken