Uitnodiging voor het feest van de Eerste Heilige Communie

Aan de ouders en/of verzorgers van de kinderen uit groep 4 en 5.

Uitnodiging voor het feest van de Eerste Heilige Communie

Geachte ouders en/of verzorgers,

De pastoraatsgroep van de Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Joppe nodigt van harte alle katholieke kinderen, geboren in 2005 en 2006 (groep 4 en 5) uit om mee te doen aan de Eerste Heilige Communie, gepland op zondag 26 mei 2013.

Aan de Eerste Heilige Communie is een voorbereidingstraject verbonden en voor de ouders wordt er een informatie avond georganiseerd. Daar wij in onze Geloofsgemeenschap niet beschikken over een werkgroep Communievoorbereiding sluiten wij ons, zoals twee jaar geleden, aan bij de Geloofsgemeenschap uit Lochem. Wanneer u uw kind heeft opgegeven, ontvangt u een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst.

In verband met de planning van diverse activiteiten vragen wij u te reageren vóór 1 december a.s. Ook wanneer u uw kind niet wil laten deelnemen, stellen wij een reactie op prijs. Dit kan door onderstaande te beantwoorden te mailen t.a.v. de pastoraatsgroep aan: [email protected]

Met vriendelijke groet,

mede namens de pastores F. Hogenelst en A. ten Klooster,

De pastoraatsgroep

Naam ouder/verzorger: ………………………….…………………

Adres: ……………………………………………………………………

Tel.nr………………………    Emailadres:…………………………..

Geeft………………………  (naam kind) wel/niet op voor deelname aan de 1e H. Communie.

Ons/mijn kind is gedoopt op …………………. te …………………

Handtekening…………………….