Uitnodiging

Op zaterdag 28 mei 2011 om 17.00 uur zal er een Eucharistieviering in onze kerk zijn met Pastoor Hogenelst als voorganger. Aansluitend zal hij de gerestaureerde pastorie openen en inwijden.

Van 18.00 uur tot 19.00 uur is er Open Huis.

U wordt van harte uitgenodigd voor de Eucharistieviering en Open Huis.

Op zondagochtend 29 mei is er géén viering, ’s middags wel het Marialof om 17.00 uur.