Valentijn, Valentinus, Valen-wie??

Valentijnsdag: de dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met cadeautjes, bloemen, of kaarten. De één vindt het romantisch, de ander een hoop commerciële onzin. Maar waar komt Valentijnsdag eigenlijk vandaan? Bestaat er een Sint Valentijn? En wat zijn de verhalen die bij hem horen?

Valentijnsdag wordt gevierd op 14 februari. Oorspronkelijk was deze dag bedoeld voor mensen die anoniem de liefde wilden verklaren aan iemand. Door middel van een valentijnskaart werd deze heimelijke liefde dan bekend gemaakt.

Valentijn duo

Er bestaan twee heiligen met de naam Valentijn, ofwel Valentinus, allebei afkomstig uit Italië. De één was priester in Rome, de ander was bisschop van Terni. Beide werden in de 3e eeuw op 14 februari gedood. Mogelijk gaat het hier zelfs om één persoon. Hun levensgeschiedenissen geven geen aanknopingspunt met het liefdesleven van jonge mensen. Wel bestaan er allerlei legendes.

Van je Valentijn

Het bekendste verhaal gaat over de jonge priester Valentijn, die rond het jaar 270 slachtoffer werd van zijn geloof. Als Romein bekeert Valentijn zich tot het Christendom, wordt priester, en trouwt hij in het geheim jonge paren. Dat moet hij met de dood bekopen. Op 14 februari wordt Valentijn gemarteld en onthoofd. Hij ziet nog net kans om de dochter van de gevangenbewaarder een briefje toe te stoppen. “Van je Valentijn”, staat erop.

Arts en monnik

Volgens een andere legende was Valentijn arts. Als mensen hem om raad vroegen, gaf hij hen een bloem. Na zijn dood ontving een blind meisje een brief van hem, waaruit een bloem viel: ze kon meteen zien. Het bloemen geven op Valentijnsdag zou op deze legende gebaseerd zijn. De detailhandel heeft vervolgens de ‘middeleeuwse monnik’ Valentijn bedacht, die in zijn Italiaanse kloostertuin bloemen kweekte om ze aan verliefde stelletjes te geven.

Kalender

Hoe het ook zij, in het jaar 496 roept paus Gelasius 14 februari uit tot de dag van de heilige Valentijn. In 1969 wordt Valentijn echter weer van de Heiligenkalender gehaald, omdat de oorsprong van de heilige te onduidelijk blijft. Wat viert de katholieke kerk dan wel op 14 februari? Het feest van St. Cyrillus en St. Methodius. Beide waren missionarissen bij de Slavische volkeren en kregen van paus Johannes Paulus II de titel ‘Patronen van Europa’.

Bron: www.JongKatholiek.nl