Verbouwing pastorie

De verbouwing gaat voort volgens de planning.

De garage is omgetoverd in twee kamers: één voor het secretariaat en één voor het bloemschikken. Het toilet is vernieuwd en een aparte verwarmingsketel is geïnstalleerd, dit om energie te besparen. In de kerstvakantie is het secretariaat  en het bloemschikken verhuisd naar het nieuwe onderkomen.

Er is een bord in de voortuin geplaatst met de namen van de aannemers en de subsidieverleners.

Op 4 januari begint de sloop van de pastorie. In week 1 worden de oude verwarmingssystemen en heetwater boilers verwijderd en in week 2 begint de sloop van de plafonds, muren, deuren etc.

De brievenbus in de voordeur van de pastorie wordt buiten gebruik genomen. Gaarne vragen wij uw persoonlijke post te deponeren in de brievenbus van het nieuwe secretariaat. De groene brievenbus blijft in gebruik.

De keuken met inhoud van de pastoor is geschonken aan de Zutphense Uitdaging, een stichting in Zutphen, die hulp verleend aan minder bedeelde gezinnen. We nemen aan dat de keuken een goede bestemming krijgt. De wasmachine is verkocht.

De ontruiming van de pastorie is voortvarend ter hand genomen. De meeste meubels staan in de container. De oude, niet bruikbare spullen zijn afgevoerd. De boeken en archieven zijn opgeslagen in dozen.

Bij deze willen we allen, die meegeholpen hebben hartelijk danken.