Vespers in de Veertigdagen in Epse

Vele jaren werden vanuit de Raad van Kerken de Vespers gehouden in de parochie O.L.VrouweTenhemelopneming te Joppe in de fraaie kerk aldaar. Inmiddels is de Raad van Kerken bescheidener omgedoopt tot Beraad van Kerken.

We zijn altijd hartelijk ontvangen door de parochie(leden) en de koster van dienst en daarvoor past grote dank.

Met de jaren stelden we vast is de belangstelling voor de Vespers teruggelopen. Stoppen betekent dat opnieuw beginnen op enig moment lastig zal zijn. We beginnen in de Veertigdagentijd op een nieuwe vierplaats en wel in de kerk van Epse, een van de kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse, aan de Lochemseweg. Na deze serie hoort u hoe we verder gaan en op welke vierplek.

We hopen dat deze stap een nieuwe impuls biedt aan het vesperbezoek.

Vespers beginnen om 17.00 uur. Plaats: Lochemseweg 36, Epse

Zondag 26 feb. 2012:   40dagen I         – Protestantse Gemeente Almen
Zondag   4 mrt. 2012:   40dagen II        – Prot. Gemeente Gorssel/Epse
Zondag 11 mrt. 2012:    40 dagen III       – Geloofsgemeenschap OLV  Tenhemelopneming Joppe
Parochie HH Twaalf Apostelen
Zondag 18 mrt. 2012:    40 dagen IV      – Protestantse Gemeente Eefde
Zondag 25 mrt. 2012:    40 dagen V       – Prot. Gemeente Harfsen