Vol energie

Wij, de pastoraatsgroep en de locatieraad willen u allen, na een welverdiende vakantie, weer welkom heten in onze geloofsgemeenschap. Vol energie starten wij samen een nieuw jaar vol mooie vieringen en activiteiten.

Bent u als vrijwilliger actief in onze geloofsgemeenschap, dan wensen wij u veel plezier met uw taak als vrijwilliger. Nog geen vrijwilliger, maar er in de vakantie al wel over nagedacht? Dan is dit misschien het moment om de plannen om te zetten in daden. Het secretariaat en/of de pastoraatsgroep wil u met raad en daad bijstaan in het maken van een keus uit de veel werkgroepen die uw hulp goed kunnen gebruiken.

Mocht u nog een vakantie tegoed hebben, dan wensen wij u een fijne vakantie en behouden terugkomst.

Onze dank gaat uit naar al die vrijwilligers die ook in de vakantieperiode de geloofsgemeenschap draaiend hebben gehouden.