Vrijwilligers gezocht voor Trajectum Hanzeborg

Trajectum-Hanzeborg verleent specialistische behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking. Deze mensen hebben gedrags- of psychiatrische problemen. Doel van de behandeling en begeleiding is dat cliënten op een meer aanvaardbare manier in de maatschappij kunnen functioneren.

De dienstverlening richt zich op de individuele cliënt: op het maken van keuzes over de manier waarop hij zijn leven wil invullen en op het ondersteunen in wonen en werken of dag- en vrijetijdsbesteding.

Hanzeborg werkt nauw samen met Hoeve Boschoord. Deze twee organisaties vormen samen het concern Trajectum.

De huiskerkdienst

Om de veertien dagen is er op zondagochtend, op het terrein van Groot Hungerink in Eefde, een huiskerkdienst. Vrijwilligers vervullen bij deze diensten een belangrijke rol. Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die het leuk en zinvol vinden om samen met onze bewoners de vieringen tot  iets moois te maken.

Het gaat om twee verschillende functies:

KOSTERS:

Functieomschrijving

Van de koster wordt verwacht dat hij één keer per maand in staat is de verantwoordelijkheid en zorg te dragen voor:

Het inrichten en opruimen van de ruimte waar de dienst plaats vindt;

zorg voor het luiden van de klok, het uitdelen van liturgie en de collecte;

koffie en thee verzorgen voor vrijwilligers en medewerkers;

zorg voor facilitaire voorzieningen, zoals toilet, verwarming e.d;

ook bij uitvaarten wordt mogelijk een beroep gedaan op de koster.

Tegenover het uitvoeren van deze taak staat een bescheiden vergoeding.

CLIËNTENBEGELEIDERS

Functieomschrijving:

Van een cliëntenbegeleider wordt verwacht dat hij of zij het prettig vindt om mensen te begeleiden en hen te helpen met de dingen die zij niet (helemaal) zelf kunnen. Daarnaast zorgt de cliëntenbegeleider voor de koffie en thee na afloop van de viering. In grote lijnen gaat het om de volgende taken:

Voor de dienst kopjes klaarzetten en koffie zetten;

koffie schenken en na afloop samen opruimen;

bewoners ophalen en terugbrengen naar de groepswoningen op het terrein;

samen met de bewoners koffiedrinken en napraten.

Meer weten?

Mogelijk heeft u interesse of weet u iemand die een van deze taken op zich wil nemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elsz de Roos, geestelijk verzorger van Trajectum Hanzeborg.

Elsz is bereikbaar op dinsdag en woensdag tussen 9.00 en 17.00 uur op telefoonnummer: 0575-576106.

U kunt ook mailen: [email protected] dan belt zij u terug.